Pravila i uslovi korišćenja

1.Sadržaj

Postavljanjem oglasa na Internet sajtu Datacentar Oglasi celokupan sadržaj istog, sav tekst, slike (u daljem tekstu: sadržaj) u vlasništvu su Datacentar Oglasi  (u daljem tekstu: Datacentar Oglasi ).

Korišćenjem informacija ili drugih servisa koji su dostupni na ovom sajtu, pristajete na uslove i pravila (u daljem tekstu: uslovi korišćenja). Datacentar Oglasi zadržavaju pravo promene ovih Pravila i uslova korišćenja, u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.

Saznanje o promeni uslova korišćenja možete steći isključivo i jedino povremenom posetom stranice Pravila i uslovi korišćenja. 

2.Registracija

Za korišćenje usluga sajta Datacentar Oglasi  neophodna je registracija, koja je potpuno besplatna.

Registrovani korisnik koji je postavio oglas ima sva prava i obaveze proistekla iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije.

Fizičko ili pravno lice može imati i koristiti samo jedan registrovan nalog.

3. Deklaracija

Deklaracija predstavlja dokument sa podacima o proizvođaču oglasne poruke, kao i podacima o oglašivaču.

Prema Zakonu o oglašavanju, član 11, proizvođač oglasne poruke je dužan da dostavi deklaraciju sa tačnim podacima emiteru oglasne poruke.

Deklaracijom se garantuje tačnost unetih podataka i sadržina oglasne poruke. Uredno popunjena Deklaracija je obavezna za oglašavanje pravnih lica ili preduzetnika, kao i za fizička lica za oglase u sledećim kategorijama:

 • Pomoćna lekovita sredstva
 • Usluge/ Konsalting/poslovni kontakti
 • Usluge/Podučavanje 
 • Usluge/Čuvanje i nega kućnih ljubimaca 
 • Nekretnine samo za pravna lica,
 • kao i za sve oglase koji oglašavaju obavljanje delatnosti u okviru koje je predmet oglašavanja prodaja proizvoda ili pružanje usluga.

Oglašivač je dužan da tačno popuni sve obavezne podatke vezane za deklaraciju.

Ovi podaci neće biti javno dostupni i tretiramo ih kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Deklaracija važi sve do promene podataka o oglašivaču.

U slučaju promene podataka, oglašivač je dužan da tu promenu unese u profil  i deklaraciju ili izmenjenu deklaraciju pošalje.

4. Sadržaj oglasa

Prema Zakonu o oglašavanju zabranjen je svaki vid neistinitog, upoređujućeg i sa namerom prevare oglašavanja kojim se dovode u zabludu primaoci oglasne poruke.

Oglas treba da sadrži isključivo podatke o predmetu koji se prodaje ili usluzi koja se pruža.

Naslov oglasa i opis treba da se odnose samo na predmet prodaje ili uslugu.

U naslovu i tekstu oglasa nije dopušteno upisivanje kontakt telefona, e-maila, facebook i web adrese  sa ciljem isticanja oglasa.

U oglasima nije dopuštena upotreba fotografija sa drugih oglasnih sajtova ili iz oglasa drugih oglašivača na našem sajtu.

Oglas mora svojim sadržajem da pripada kategoriji u kojoj je postavljen.

5. Zabrana oglašavanja

Zabranjeno je oglašavanje:

 • Pornografije
 • Opojnih droga
 • Oružja (osim sportskog i trofejnog)
 • Duvanskih proizvoda
 • Alkoholnih pića (osim vina i piva)
 • Advokata i advokatskih usluga
 • Lekova, medicinskih sredstava, metoda tradicionalne i alternativne medicine
 • Piratskih kopija proizvoda.
  • Bez deklaracije:
  • Pomoćna lekovita sredstva
  • Usluge/ Konsalting/poslovni kontakti 
  • Usluge/Podučavanje 
  • Usluge/Čuvanje i nega kućnih ljubimaca 
  • Poljoprivredni proizvodi
  • Nekretnine za pravna lica

Takođe i:

 • oglašavanje kojim se neistinito označava identitet oglašivača, njegova aktivnost, proizvod ili usluga;
 • izostavljanje važnih podataka, upotreba neodređenih ili višeznačnih izraza, zastarelih ili neažurnih navoda ili drugih podataka koji izazivaju zabludu o identitetu oglašivača, njegovoj aktivnosti, proizvodu ili usluzi.
 • oglašavanje koje predstavlja kopiju drugog lica, njegove aktivnosti, proizvoda ili usluga;
 • oglašavanje kojim se omalovažava, sumnjiči ili na drugi nedostojan način prikazuje identitet drugog lica, njegove aktivnosti, proizvoda ili usluge;
 • poređenje oglašivača, njegove aktivnosti, proizvoda ili usluge sa drugim oglašivačem, njegovom aktivnošću, proizvodom ili uslugom na štetu drugog, odnosno radi sticanja materijalne koristi;
 • oglašavanje kojim se pozivajući na drugoga, njegovo poslovno ime, naziv, zaštićeni žig, aktivnost, proizvod ili uslugu, iskorišćava ugled tog drugog lica na način kojim se dovode u zabludu primaoci oglasne poruke.

6. Brisanje oglasa

Oglas može biti obrisan iz sledećih razloga:

 • Tekst oglasa nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i uređivačkom politikom Datacentar oglasa.
 • Dupliran oglas
 • Zabranjeno je ponoviti više puta identičan ili sličan oglas. Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje ili istu vrstu usluge.
 • Neodgovarajuća kategorija
  Postavili ste oglas u kategoriju koja ne odgovara tekstu oglasa. Npr. uslugu ste postavili u kategoriju Ponuda posla i sl.
 • Niste dostavili deklaraciju/deklaracija je nepotpuna 
 • Postavili ste oglas a niste dostavili deklaraciju ili je deklaracija nepotpuna (nedostaju obavezni podaci). Neobjavljene oglase objavićemo po prijemu propisane Deklaracije.

7. Stopiranje fotografije u oglasu

Uz oglas možete postaviti 3 fotografije, s tim da iste moraju sadržavati isključivo predmet prodaje ili ilustraciju usluge koja se oglašava. Nije dozvoljeno objavljivanje fotografija:

 • Neprimerenog sadržaja
 • Koje ne odgovaraju tekstu oglasa
 • Sa drugih sajtova, iz drugih štampanih medija ili bilo kog jasno označenog izvora
 • Iz oglasa drugih oglašivača na našem sajtu
 • Fotografije koje sadrže grafičku obradu radi isticanja
 • Fotografije koje sadrže web ili e-mail adesu oglašivača.

8. Obaveštavanje na mejl korisnika

Registracijom korisnik pristaje na periodično primanje promotivnih mejlova od firme Datacentar oglasi, kao i na obaveštavanje o statusu oglasa. Korisniku je na stranici "Podešavanja" u profilu omogućeno da otkaže primanje jednih i/ili drugih mejlova.

9. Upotreba i zaštita podataka

Datacentar oglasi su dužni da zaštite privatnost ličnih podataka oglašivača u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima.

Datacentar oglasi zadržavaju pravo na korekturu sadržaja oglasa dostavljenih od strane korisnika, bez promene osnovnog smisla, a u skladu sa Zakonom o oglašavanju i usvojenim pravilima Datacentar oglasa.

Korišćenjem sajta saglasni ste da podaci ili informacije koje ste predali, budu dostupni svima koji su zainteresovani. Datacentar oglasi prikupljaju samo nužne i osnovne podatke o oglašivačima, kao i one propisane Zakonom o oglašavanju, informišu korisnike o načinu njihovog korišćenja i redovno daju korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka.

10. Dozvoljeno je samo lično korišćenje

Ovaj sajt je namenjen isključivo ličnom, a ne komercijalnom korišćenju. U tom smislu je zabranjeno preuzimanje sadržaja, njegovo kopiranje, prikazivanje, reprodukovanje, objavljivanje, licenciranje, prerada,

Zabranjena zloupotreba svih podataka naših oglašivača od strane drugih pravnih ili fizičkih lica, a u cilju nuđenja svojih usluga i mogućnosti oglašavanja putem drugih medija.

Zabranjen je svaki vid zloupotrebe registracije.

Datacentar oglasi zadržavaju pravo da obustave oglašavanje ukoliko utvrde da se fizičko lice oglašava preko više naloga i

na taj način oglašava više od dozvoljenih besplatnih oglasa ili da se pravno lice registrovalo u delu predviđenom za fizička lica i kao takvo objavilo oglasnu poruku.

11. Zaštita autorskih prava

Podaci na sajtu su zaštićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima, a autorska prava se odnose na sadržaj sajta, tekstove, njihovo oblikovanje, slikovne sadržaje, grafičke i druge prikaze koji pripadaju Datacentar oglasima.

Podaci se mogu koristiti samo na način i pod uslovima predviđenim ovim uslovima korišćenja. 

12. Odgovornost

Datacentar oglasi ne odgovaraju za:

 • Tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost ili dostupnost informacija i sadržaja prikazanih na sajtu
 • Brisanje, pogrešno dostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja, za greške na stranicama ili za kontinuirano funkcionisanje sajta.
 • Bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kakvom sadržaju na Internetu, do koga se došlo pomoću ovih sajtova.
 • Korišćenjem sajtova prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog informacija do kojih ste došli pomoću ovog sajta,
 • Za štetu nastalu učitavanjem fajlova i dokumenata na vaš računar i za bilo koji drugi vid štete nastao zbog bilo kakvih sadržaja do kojih ste došli pomoću ovog sajta.
 • Datacentar oglasi zadržavaju pravo da iz dalje upotrebe stranica isključe onog korisnika koji zloupotrebljava ili na bilo koji način neovlašćeno koristi ovaj sajt.
 • Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa oglašivača i korisnika rešavaju se isključivo između oglašivača i korisnika. Datacentar oglasi nisu odgovorni za štetu bilo koje vrste nastale kao posledica takvih odnosa.
 • Za pravilno ili nepravilno korišćenje sajta, kao i za eventualnu štetu koja nastane po tom osnovu,
 • Za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem sajta, kao i drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na sajtu, ili onih koje su na bilo koji način povezane sa sajtom.
 • Za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, koji je prouzrokovan direktno ili indirektno prirodnim silama ili drugim uzrocima van razumne moći kontrole, u šta spadaju: problemi u funkcionisanju Interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme i uređaja, nestanak struje, štrajkovi, obustave rada, nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, naredbe državnih i drugih organa.
 • Svi stavovi izneti u okviru sajta nisu stavovi Datacentar oglasa, već ih na sajtu samo prenosimo "onakve kakve jesu" i za njihovu sadržinu nismo odgovorni u bilo kom smislu.
 • Ukoliko je korisnik prekršio autorsko pravo trećeg lica, svu odgovornost snosi sam, a Datacentar oglasi će nakon prijema obaveštenja o eventualnom kršenju autorskog prava, ukloniti naznačeni sadržaj do razrešenja spora, po osnovu povrede bilo kog autorskog ili drugog srodnog prava.
 • Oglašivač koji se odlučio da učini javnim bilo koje podatke koji omogućavaju ličnu identifikaciju, čini to na sopstvenu odgovornost.

13. Pristanak na pravila i uslove korišćenja sajta

Samim korišćenjem sajta pristajete na ove uslove i nikakav poseban pristanak od strane korisnika nije potreban da bi ga ovi uslovi obavezivali.

Poznavanje ovih Pravila i uslova korišćenja sajta u svakom trenutku predstavlja obavezu korisnika sajta.