Postavljanje Oglasa - uputstvo

Prvo vaš profil popunite sa kompletnim informacijama zbog lakše komunikacije sa drugom stranom. Ukoliko ne želite sve da popunite to je na vama, poželjno je popunjavanje kolone deo grada za lakšu lokaciju oglasa i brže komunikacije sa drugom stranom.

Dovoljno je staviti ime ulice ako to želite, broj nije neophodan zbog zaštite ličnih podataka -.ovo je takodje bitno zbog Google mape koja će lakše prikazati lokaciju.

Slike možete obraditi sa XNVIew i Photo Resizer za što bolju prezentaciju vašeg oglasa.

Dozvoljena veličina slike je 350kb dovoljna je rezolucija 1024x800

Ukoliko koristite sliku ili video sa interneta morate to naglasiti i navesti razlike u odnosu na vaš oglas, za objavljivanje tudjeg sadržaja morate imati saglasnost za objavljivanje istog.

Nije dozvoljeno postavljanje samo slika ili videa  sa interneta ili iz drugog izvora, morate slikati lično predmet oglasa.

Oglas opišite što bolje zato što dosta posetioca dolaze preko internet pretraživača tako da oglasi tipa  ,,prodajem i jos dve reči ,, ne vrede baš ništa

Za bolje pozicioniranje vašeg oglasa u dnu formulara imate Opciju 

SEO Naslov i Google opis

koristite ga za bolju poziciju i bolji opis oglasa na pretraživaču